TECH

มีข่าวลือออกมาว่า iPhone รุ่นต่อไปจะมีกล้องหลัง 3 ตัว หน้าตาประมาณนี้ เหล่าสาวกว่าไง

Continue reading "มีข่าวลือออกมาว่า iPhone รุ่นต่อไปจะมีกล้องหลัง 3 ตัว หน้าตาประมาณนี้ เหล่าสาวกว่าไง"
TECH

Apple อาจพัฒนา iPod Touch อีกครั้งในปี 2019 หลังจากเว้นไปตั้งแต่ปี 2015

Continue reading "Apple อาจพัฒนา iPod Touch อีกครั้งในปี 2019 หลังจากเว้นไปตั้งแต่ปี 2015"
TECH

Apple ตัดสินใจเริ่มเดินสายผลิต Air Power แท่นชาร์จอัจฉริยะ ปลายมกราคมนี้

Continue reading "Apple ตัดสินใจเริ่มเดินสายผลิต Air Power แท่นชาร์จอัจฉริยะ ปลายมกราคมนี้"